cs| en

Členové týmu

Členové

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. & Ph.D.

Petr Plecháč se zabývá kvantitativní a korpusovou versologií, zejména pak možnostmi automatické analýzy verše a frekvenčními charakteristikami básnických textů.

PhDr. Robert Kolár, Ph.D.

Robert Kolár se zabývá teorií a dějinami českého verše 19. a 20. století.

Mgr. Jakub Říha, Ph.D.

Jakub Říha se zabývá dějinami verše, především rýmem a strofikou. Těžiště jeho práce je v poezii 2. poloviny 19. století (Hálek, Neruda, Vrchlický). Metodologicky vychází z českého strukturalismu, podněty čerpá rovněž z francouzské metriky (B. de Cornulier).

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Dalibor Dobiáš se zabývá problematikou verše počátků národního obrození, zvláště napětím mezi jeho kulturními motivacemi, potenciálem z předchozích staletí a soudobým překladovým charakterem a v neposlední řadě i jeho jazykovými specifiky.
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2023 Petr Plecháč