cs| en

Jakub Říha

Členové týmu »Jakub Říha
WoS profil na Academia.edu

textologie, versologie, česká poezie 19. a 20. století

Studium

2002-2008magisterské studium, FF UK
2008-2015doktorské studium, FF UK

Zaměstnání

2011-Ústav pro českou literaturu AV ČR
Knihy

2019

 • Říha, J. 2019. Nerudův verš. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

2017

2013

 • Ibrahim, R. – Plecháč, P. – Říha, J. 2013. Úvod do teorie verše. Akropolis, Praha.
Kapitoly v knihách

2016

 • Říha, J. – Šrámek, P. 2016. Komentář. In: Říha, J. – Šrámek, P. – Kolář, J. (eds.), Prometheova játra. Brno, Host, 395-530.

2014

 • Plecháč, P. – Říha, J. 2014. Measuring Euphony. In: Vekšin, G. (ed.), Brikovskij sbornik 2. Metodologija i praktika russkogo formalizma. Moskva, Azbukovnik, 194-199.

2013

 • Říha, J. – Gorczyńska, M. 2013. Czeski rym sylabotoniczny i jego opis: aspekt fonetyczny i rytmiczny. In: Sadowski, W. (ed.), Potencjał wiersza. Warzsawa, Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych ; Instytut Badań Literackich PAN, 261-272.
Články

2023

2018

 • Říha, J. 2018. Verš Nerudovy prvotiny: metrika, rytmika, strofika, rým. Litikon 3(1), 103-121.

2017

 • Říha, J. 2017. Od děrných štítků ke Korpusu českého verše. Česká literatura 65(1), 108-117.
 • Říha, J. 2017. On the Consonant Structure of Rhyme in Czech Accentaul-Syllabic verse. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova 11(2017), 273-277.

2013

 • Říha, J. 2013. Strojopis Prometheových jater z textologické perspektivy. Česká literatura 61(4), 580-592.

2012

 • Říha, J. 2012. Rytmická stránka Nerudova rýmu. Česká literatura 60(3), 409-427.
 • Říha, J. 2012. Varianty básně Sedm let. K proměně Kolářovy poetiky na počátku čtyřicátých let. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 44(2012), 237-245.
Příspěvky v konferenčních sbornících

2017

 • Říha, J. 2017. Metrika a strofika Nerudových Balad a romancí. In: Faktorová, V. – Pácalová, J. – Urválková, Z. (eds.), Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 165-175.
Ediční práce

2023

 • Říha, J. – Říhová, Z. – Suda, K. (eds.) 2023. Milada Součková: Má písmena. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

2014

 • Říha, J. – Hesová, P. – Kolár, R. (eds.) 2014. Prozodické spisy raného obrození. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
Software

2014

Elektronické dokumenty

2020

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč