cs| en

Dalibor Dobiáš

Členové týmu »Dalibor Dobiáš
WoS Academia.edu

Česká literatura 18.-20. století v středoevropském kontextu; romantický nacionalismus; vícejazyční autoři; versologie

Studium

2009Slovanské literatury (FF UK v Praze; Ph.D.)
2001Český jazyk a literatura - slavistika - komparatistika (FF UK v Praze; Mgr.)
2001Komparatistika (Univerzita ve Vídni; semestrální pobyt)
2000Ruská filologie (Státní univerzita St. Petěrburg; semestrální pobyt)
1999Německá literatura (Univerzita v Kostnici; semestrální pobyt)
1998Polská filologie (Jagellonská univerzita v Krakově; semestrální pobyt)

Zaměstnání

od 2010Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
2023Universita L
2018Univerzita v Padově (hostující profesor)
2017Univerzita v Padově (hostující badatel)
2016W1-Berufungsliste Westslavistik, Univerzita Lipsko (tertio loco)
2015Univerzita Ca
2006-2010Univerzita v Pise
2003-2005Lomonosovova univerzita v Moskvě
2001-2003Univerzita v Řezně

Akademické funkce

2019Národní vědecká habilitace pro obor 10/M2 slavistika, MIUR, Itálie
Člen Českého komitétu slavistů
Člen vědecké rady České knižnice
Člen výboru Matice české
Člen mezinárodních vědeckých výborů Studi Slavistici, eSamizdat, Studia Slavica (Budapest)
Knihy

2021

 • Dobiáš, D. et al. 2021. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

2019

 • Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

2015

 • Dobiáš, D. et al. 2015. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 B a 1 C. Národní muzeum – Scriptorium, Praha.

2014

 • Dobiáš, D. et al. 2014. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Academia, Praha.
Kapitoly v knihách

2022

 • Dobiáš, D. 2022. Čelakovský, František Ladislav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 264-265.
 • Dobiáš, D. 2022. Hanka, Václav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 341-342.
 • Dobiáš, D. 2022. Jungmann, Josef. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 381-382.
 • Dobiáš, D. 2022. Tyrš, Miroslav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 589.
 • Dobiáš, D. 2022. Czech: Politics and nationalism in the Bohemian Lands and Upper Hungary. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 804-806.
 • Dobiáš, D. 2022. Czech: Mythology. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 811-812.
 • Dobiáš, D. 2022. Czech: History Writing. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 823-824.
 • Dobiáš, D. 2022. Czech: Critical Writing. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 826-827.
 • Dobiáš, D. 2022. Czech: Cultural institutions. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 834-836.
 • Dobiáš, D. 2022. Czech: Narrative literature. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 820-821.
 • Dobiáš, D. – Nekula, M. 2022. Czech: Commemorations, festivals. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 828-830.

2020

 • Dobiáš, D. 2020. Překlad jako tvůrčí cesta vícejazyčného autora. K pozdním překladům Jiřího Gruši z němčiny do češtiny. In: Flemrová, A. – Šuman, Z. (eds.), Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 257-268.

2018

 • Dobiáš, D. 2018. Pojem klasicismus v literárněvědné bohemistice. In: Tureček, T. – Zajac, P. (eds.), Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host.
 • Dobiáš, D. 2018. Německý klasicismus 18. a počátku 19. století a česká literatura. In: Tureček, T. – Zajac, P. (eds.), Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host, 88-131.
 • Dobiáš, D. 2018. Czech: Oral literature. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 768-769.
 • Dobiáš, D. 2018. Czech: Patriotic poetry and verse. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 773-774.
 • Dobiáš, D. 2018. Czech: Bible/classics translations. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 775.
 • Dobiáš, D. 2018. Czech: Text editions. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 775-776.

2017

 • Dobiáš, D. 2017. Bára la sauvageonne de Božena Němcová, récit de la vie paysanne. In: Gauthier, C. (ed.), Auerbach, Grigorovitch, Němcova : Trois récit villageois autour de 1848. Reims, Epure. Editions et presses universita, 223-233.

2016

 • Dobiáš, D. 2016. Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden in ihrer tschechisch- und deutschsprachigen Rezeption 1817–1848. In: Marinelli-König, G. – Hofeneder, P. (eds.), Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Wien, Harrassowitz, 43-52.

2014

 • Dobiáš, D. 2014. Nachwort. In: Dobiáš, D. (ed.), Essays und Studien bis zum Jahr 1990. Klagenfurt, Wieser Verlag, 381-397.
 • Dobiáš, D. 2014. Nachwort. In: Dobiáš, D. (ed.), Der 16. Fragebogen. Klagenfurt, Wieser, 347-365.

2013

 • Dobiáš, D. 2013. Svobodný prostor Patrika Ouředníka. In: Ouředník, P. (ed.), Svobodný prostor jazyka. Praha, Torst, 9-14.

2012

 • Dobiáš, D. 2012. Závěrečná poznámka. In: Otruba, M. – Dobiáš, D. (eds.), Hledání národní literatury. Praha, Academia, 435-447.

2011

 • Dobiáš, D. 2011. La discussione sui versi andati a male: sulla destalinizzazione nelle riviste ceche degli anni Sessanta. In: Caccamo, F. – Tria, M. – Helan, P. (eds.), Primavera di Praga, risveglio europeo. Firenze, Firenze University Press, 61-72.

2008

 • Dobiáš, D. 2008. Diskuse o "Verši pro kočku". In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha, Československé dokumentační středisko, 53-273.
Články

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 • Dobiáš, D. 2017. Vzpomínání na Rukopisy. Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský v memoárech. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum Roč. 62, 3/4 (2017), 52-62.

2014

 • Dobiáš, D. 2014. Josef Jungmann und seine Bemühungen um einen anspruchsvollen tschechischen Vers in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 22, 1-2 (2014), 211-224.

2012

 • Dobiáš, D. 2012. Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Česká literatura 60(3), 355-367.
 • Dobiáš, D. 2012. Vtoraja žizň Kraledvorskoj i Zelenogorskoj rukopisej v češskoj litěrature 19. věka. Slavjanskij al'manach Roč. 16, - (2012), 284-291.
 • Dobiáš, D. 2012. Invariant životního příběhu: Cvičení mučení jako klíč k dílu Jiřího Gruši. Souvislosti 23(3), 151-158.

2011

 • Dobiáš, D. 2011. Gruša překládá Grušu. Tvar 22(20), 8-9.
 • Dobiáš, D. 2011. Zrcadlení se. Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře. Z Českého ráje a Podkrkonoší Suppl., 14/2 (2011), 86-96.
 • Dobiáš, D. 2011. Literární mystifikace jako krásné umění (?). Česká literatura 59(6), 872-876.
Příspěvky v konferenčních sbornících

2022

 • Dobiáš, D. 2022. „Pouhé Lumíra jmě přešlo na potomky.“ Bardi v Rukopisech a v diskusi o národní literatuře. In: Petrasová , T. – Machalíková, P. (eds.), Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 54-68.

2021

 • Dobiáš, D. 2021. Michael Denis und das Bardenwesen in den Anfängen der modernen Poesie in den böhmischen Ländern. In: Hölter, A. – Teichgräber, S. – Ferstl, P. (eds.), Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft. Berlin, Weidler, 257-268.

2014

 • Dobiáš, D. 2014. České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům. In: Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 49-58.

2012

 • Dobiáš, D. 2012. Einige komparatistische Bemerkungen zum Vers der Básně v řeči vázané. In: Woldt, C. (ed.), Tschechisch bis 1775 – historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen?. München, Verlag Otto Sagner, 112-124.

2010

 • Dobiáš, D. 2010. Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše. In: Jungmannová, L. (ed.), Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 513-522.
Ediční práce

2021

 • Dobiáš, D. (ed.) 2021. Jiří Gruša. Rozhovory. Barrister & Principal, Brno.
 • Dobiáš, D. (ed.) 2021. Jiří Gruša. Díla pro děti. Dodatky – dramata a překlady. Barrister & Principal, Brno.

2019

 • Dobiáš, D. (ed.) 2019. Jiří Gruša – Karel Kraus – Josef Balvín: Překlady a adaptace. Barrister & Principal, Brno.

2018

 • Dobiáš, D. (ed.) 2018. Jiří Gruša. Básně. Barrister & Principal, Brno.

2017

 • Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2017. Eseje a studie o diplomacii a politice. Barrister & Principal, Brno.

2016

 • Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2016. Eseje o literatuře a kultuře II.. Barrister & Principal, Brno.

2015

 • Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2015. Prózy II. Romány. Barrister & Principal, Brno.
 • Dobiáš, D. (ed.) 2015. Eseje a studie o literatuře a kultuře. Barrister & Principal, Brno.
 • Dobiáš, D. – Zimmerman, H. (eds.) – Gruša, J. 2015. Mimner oder das Tier der Trauer. Wieser Verlag, Klagenfurt.

2014

 • Dobiáš, D. – Zimmerman, H. (eds.) – Gruša, J. 2014. Essays und Studien bis zum Jahr 1990. Wiser Verlag, Klagenfurt.
 • Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2014. Prózy I. Povídky a novely. Barrister & Principal, Brno.

2010

 • Dobiáš, D. (ed.) 2010. Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský. Host, Brno.
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč