cs| en

Silvie Cinková

Členové týmu »Silvie Cinková
WoS Google Scholar OrcId ResearchGate UFAL MFF UK Computational Literary Studies Infrastructure

dolování textu, zpracování přirozeného jazyka, lingvistická anotace, srozumitelnost textu

Studium

2001-2009Ph.D. FF UK: Germánské jazyky a literatury
1995-2001Mgr. FF UK: Germanistika, švédština
1990-1995Dvojjazyčné německé gymnázium Na Pražačce, Praha 3

Zaměstnání

2004-UFAL MFF UK, výzkumný pracovník
2022-2023FSV UK, výzkumný pracovník
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč