cs| en

Robert Kolár

Členové týmu »Robert Kolár
WoS

Teorie verše

Studium

2004-2009Dějiny české literatury a teorie literatury (FF UK: Ph.D.)
1996-2003Český jazyk a literatura (FF UK: Mgr.)

Zaměstnání

od 2018vedoucí, oddělení teorie, ÚČL AV ČR
od 2016vedoucí, edice Semináře České knižnice, ÚČL AV ČR
2012-2018vedoucí, versologický tým, ÚČL AV ČR
od 2013vedoucí, Komise pro spolupráci se středními školami, ÚČL AV ČR
od 2009vědecký asistent/vědecký pracovník, ÚČL AV ČR

Akademické funkce

od 2020předseda, redakční rada, Česká literatura
od 2016člen, redakční rada, Český jazyk a literatura
2017-2021člen, rada pracoviště, ÚČL AV ČR
Knihy

2023

 • Kolár, R. 2023. Hudbu vašich rytmů jsem cítil… Průvodce veršovými prostředky mezitextového navazování v díle V. Dyka, F. Gellnera, F. Šrámka a K. Tomana. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, Praha.

2017

 • Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Kapitoly z korpusové versologie. Akropolis, Praha.
Články

2023

2022

2021

2020

2019

 • Kolár, R. 2019. Hádanky Nezvalovy Abecedy. Český jazyk a literatura 69(3), 105-109.
 • Kolár, R. 2019. Antroponyma v Magorových labutích písních. Acta onomastica 60(2), 233-239.
 • Kolár, R. – Plecháč, P. 2019. Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.

2018

 • Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Strofické kombinace v české poezii přelomu 19. a 20. století. Litikon 3(1), 95-102.
 • Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Tomanovy Pohádky krve a Korpus českého verše. Český jazyk a literatura 68(4), 187-190.
 • Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Ještě k Seifertovu ranému volnému verši. Česká literatura 66(4), 553-562.
 • Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Častnotnosť častěj reči v češskoj poezii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 14 (2018), 113-125.

2017

 • Plecháč, P. – Kolár, R. – Hlaváčová, J. – Merthová, K. 2017. Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji. Slovo a slovesnost 78(4), 322-332.
 • Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Točnyje metody v češskom stichovedenii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 11 (2017), 31-43.

2016

 • Kolár, R. – Plecháč, P. 2016. Rým a strofika v české poezii 19. století. Český jazyk a literatura 67(2), 59-66.

2015

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč