cs| en

Korpus českého verše

Korpus českého verše
Korpus českého verše (KČV) je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století. Ke každé slovní jednotce v korpusu je připojena informace o jejím základním slovním tvaru (lemma), fonetickém přepisu a gramatických kategoriích, u každého verše je určeno metrum (jamb, trochej...), rozsah (n-stopý), typ klauzule (mužská, ženská...) a metrický vzorec. (V současnosti jsou z hlediska metriky anotovány pouze verše sylabotónické.) Na vyšších rovinách jsou pak anotovány rýmové dvojice, resp. n-tice a pevné formy (sonet, rondel...). Data obsažená v KČV jsou jednak volně ke stažení, jednak lze s nimi pracovat prostřednictvím uživatelsky přívětivých on-line nástrojů.
Základní charakteristiky korpusu
  • 1 689 básnických sbírek
  • 76 699 básní
  • 2 664 989 veršů
  • 14 592 037 slov
Složení korpusu

Počet básní

» Počet veršů «

Počet slov

» Rok vydání «

Rok narození autora

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč