cs| en

Tagset

Part of
Powered by TemaTres

 • book
  Kniha
  • author
   Autor knihy
   • identity
    Identita
    • born
     X
     popis

     Rok narození autora

    • death
     X
     popis

     Rok úmrtí autora

    • real_name
     X
     popis

     Skutečné jméno autora (liší se od [[Autor]] v případě, že je kniha publikovaná pod pseudonymem)

    • school
     X
     popis

     Básnický směr, do něhož autora zařazuje Lexikon české literatury

   • name
    X
    popis

    Jméno autora tak, jak je uvedeno v knize (může být pseudonym)

  • title
   X
   popis

   Název knihy

  • year
   X
   popis

   Rok vydání knihy

 • poem
  Báseň
  • form
   Pevná forma
   • ALK
    X
    popis

    čtyřveršové strofy tvořené daktylotrocheji se základními vzorci
    wSwSwSwwSww
    wSwSwSwwSww
    wSwSwSwSw
    SwwSwwSwSw

    nebo
    SwSwwSwwSww
    SwSwwSwwSww
    SwSwSwSww
    SwwSwwSwSw

   • ART
    X
    popis

    osmiveršové strofy s rýmovým schématem abbaacca

   • ASK
    X
    popis

    čtyřveršové strofy tvořené daktylotrocheji se základními vzorci

    SwSwwSwSwwSww
    SwSwwSwSwwSww
    SwSwwSw
    SwSwwSww

   • BUR
    X
    popis

    šetiveršové strofy s rýmovým schématem aaabab sestávající z veršů J4.J4.J4.J2.J4.J2 nebo T4.T4.T4.T2.T4.T2

   • CHA
    X
    popis

    sedmiveršové strofy s rýmovým schématem ababbcc

   • ELE
    X
    popis

    alternace hexametru a pentametru (h.p.h.p...)

   • GAZ
    X
    popis

    báseň obsahující radíf (tj. opakující se slovo na konci verše) distribuovaný podle schématu r.r.(x.r.)... (x)

   • HUI
    X
    popis

    osmiveršové strofy s rýmovým schématem ababbcbc nebo abbaacac

   • KAS
    X
    popis

    dvojveršové strofy s rýmovým schématem aa.ax.ax... nebo aa.aa.aa...

   • KUP
    X
    popis

    dvojveršové strofy s rýmovým schématem aa sestávající z veršů J5.J5

   • LIM
    X
    popis

    báseň sestávající z jedné strofy s rýmovým schématem aabba

   • MAD
    X
    popis

    tříveršové strofy, poslední verš je v každé strofě identický

   • ONE
    X
    popis

    čtrnáctiveršové strofy s rýmovým schématem ababccddeffegg

   • RIT
    X
    popis

    báseň sestávající z jedné strofy s rýmovým schématem axa

   • RNL
    X
    popis

    báseň sestávající ze tří strof, v nichž jsou užity pouze dva rýmy, první verš je totožný s posledním, anebo první verš je totožný s předposledním a zároveň druhý verš s posledním

   • RNO
    X
    popis

    báseň sestávající z dvou nebo tří strof, pouze dva rýmy, počáteční část prvního verše (respektive celý první verš) se opakuje na konci posledního verše každé strofy kromě první

   • SAP
    X
    popis

    čtyřveršové strofy sestávající z daktylotrochejů se základními vzorci

    SwSwSwwSwSw
    SwSwSwwSwSw
    SwSwSwwSwSw
    SwwSw

   • SES
    X
    popis

    báseň sestávající z šestiveršových strof a koncové tříveršové strofy

   • SIC
    X
    popis

    osmiveršové strofy s rýmovým schématem abababab

   • SNA
    X
    popis

    báseň sestávající ze tří čtyřveršových a jedné dvouveršové strofy

   • SNI
    X
    popis

    báseň sestávající ze dvou čtyřveršových a dvou tříveršových strof

   • SPE
    X
    popis

    devítiveršové strofy s rýmovým schématem ababbcbcc sestávající z veršů J5.J5.J5.J5.J5.J5.J5.J5.J6

   • STA
    X
    popis

    osmiveršové strofy s rýmovým schématem abababcc

   • TER
    X
    popis

    báseň sestávající z tříveršových a koncové jednoveršové nebo čtyřveršové strofy s rýmovým schématem aba bcb cdc... yzy z, resp. aba bcb cdc... yzyz

   • TRI
    X
    popis

    báseň sestávající z jedné strofy o osmi verších, první verš se opakuje jako čtvrtý a sedmý verš básně, druhý verš se opakuje na konci básně

   • VEN
    X
    popis

    šestiveršové strofy s rýmovým schématem ababcc

  • p_author
   Autor básně
   • p_identity
    Identita
    • p_born
     X
     popis

     Rok narození autora básně

    • p_death
     X
     popis

     Rok úmrtí autora básně

    • p_real_name
     X
     popis

     Skutečné jméno autora (liší se od Autor v případě, že je kniha publikovaná pod pseudonymem)

    • p_school
     X
     popis

     Básnický směr, do něhož autora zařazuje Lexikon české literatury

   • p_name
    X
    popis

    Jméno autora básně tak, jak je uvedeno v knize (může být pseudonym). Liší se od autora knihy v případě almanachů

  • p_title
   Název básně
 • line
  Verš
  • rhyme
   X
   popis

   Číselný index spojující rýmující se verše. Nula označuje verše nerýmované.

   příklad

   [0] Už je konec štěstí;

   [1] pohněvaná víla

   [0] ve dva bujné keře

   [1] lásku proměnila.

   [0] Z tvé vyrostlo ostí,

   [2] z mé se růže stala,

   [0] květy své, mé písně,

   [2] v klín Ti sesypala.

 • verse
  Versifikační metadata
  • basic
   X
   popis

   Vzorec je základní (1) / není základní (0) realizací daného metra.

   příklad

   [D4z] :: SwwSwwSwwSw (1) :: V ostravské harendě večer se stavil

   [D4z] :: SwwSwSwwSw (0) :: Šel starý Magdón z Ostravy domů

   [J4m] :: wSwSwSwS (1) :: Byl pozdní večer první máj

   [J4m] :: wSwwSwSwS (0) :: Nad stromů noc; její bílý klín

  • clausula
   Klauzule
  • length
   X
   popis

   = kolik S-pozice obsahuje [[Vzorec]]

  • metre
   Metrum
   • A
    Amfibrach
   • D
    Daktyl
   • J
    Jamb
   • N
    Neurčeno
   • T
    Trochej
   • X
    Daktylotrochej
   • Y
    Daktylotrochej s předrážkou
  • pattern
   X
   popis

   Metrický vzorec verše včetně případných substitucí, cézur atp.

   [S] :: silná pozice

   [w] :: slabá pozice

   [X] :: neurčená pozice (volné, sylabické, časoměrné, tónické, nerozpoznané verše)

   Jednomu rozměru (tj. metrum + rozsah + klauzule) tak může odpovídat více vzorců, přičemž jeden je vždy považován za základní.

    
 • token
  Slovní jednotka
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč