cs| en

Projekty

Výzkum » Projekty
Grantové projekty

European Poetry: Distant Reading (2023-2025)

Petr Plecháč, Robert Kolár, Silvie Cinková
GA23-07727S

Albeit poetic traditions differently across European languages, there is no doubt they have formed an interconnected network. Similar phenomena often occurred in different parts of Europe in close time proximity, be they certain themes, motifs or poetic forms. The project aims to model the most relevant aspects of such relations of 19th and early 20th century Czech poetry to "big" European literatures, as well as the mutual relations among these "big" literatures themselves by a machine-driven analysis of respective poetic corpora. The main areas of interest are threefold: (1) themes and motifs, (2) references to a real-world objects, and (3) formal versification features.

Stylometrická analýza básnických textů (2017–2019)

Petr Plecháč, Robert Kolár
GA ČR 17-01723S

Projekt se zaměřuje na možnosti atribuce autorství básnických textů vycházející z rozsáhlého souboru rytmických charakteristik. Plánuje se (1) vytvoření spolehlivého modelu pro atribuci autorství českých básnických textů, (2) analýza vybraných českých básnických textů, jejichž autorství bylo zpochybněno nebo není známé, (3) prozkoumat možnosti uplatnění stylometrické analýzy verše v literárněhistorickém výzkumu (např. periodizace, vliv jiného autora), (4) prozkoumat (ve spolupráci se zahraničními experty) možnosti uplatnění analogických modelů při atribuci ruské, anglické a německé poezie.

POSTDATA - Poetry Standardization and Linked Open Data (2016–2022)

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid (za ÚČL: Petr Plecháč)
H2020-EU.1.1. - EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC): 679528

The project will lead to the creation of a digital platform for poetry edition targeting different kind of users: scholars with academic purposes who want to work on critical digital editions, non-experienced uses that want to read, share and learn more about poetic traditions and also companies who will use this resource for different application in fields like education, psychology, tourism or cultural purposes. Accessibility is considered one of the key considerations to ensure the success of the platform so all technologies used will be hidden to most users. In this way, the platform will offer a user-friendly environment for people who do not posses any technical computing abilities. http://postdata.linhd.es/

Nerudův verš (2015–2017)

Jakub Říha
GA ČR 15-19820S

V rámci grantového projektu vzniká monografická práce o verši Jana Nerudy. Monografie je zaměřena na rozbor základních aspektů Nerudova verše (metriky, rytmiky, rýmu a strofiky) v kontextu českého a evropského verše.

Dějiny a teorie českého verše 19. století (2011–2015)

Robert Kolár, Petr Plecháč
GA ČR P406/11/1825

V rámci grantového projektu vznikl Korpus českého verše 19. století (KČV). KČV sestává z textů obsažených v České elektronické knihovně, které byly lemmatizovány a fonologicky, morfologicky a metricky anotovány. Fonologická a metrická anotace byla provedena automaticky s využitím počítačového programu Květa, jehož autorem je Petr Plecháč. Získaná data jsou průběžně zveřejňována prostřednictvím on-line aplikací umístěných na těchto webových stránkách. Závěrečným výstupem projektu je monografie Kapitoly z korpusové versologie.

Institucionální projekty

Úvod do teorie verše (2013)

Jedním z vědecko-pedagogických záměrů týmu je seznámit zájemce o teorii verše se současným stavem oboru. Výsledkem je publikace Úvod do teorie verše.
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč