cs| en

PhoEBE

PhoEBE
V Korpusu českého verše užíváme vlastní zjednodušenou fonetickou transkripci (PhoEBE - Phonetics in Eight-Bits Encoding), v níž jedné hlásce odpovídá vždy jeden základní alfanumerický znak bez diakritiky. Tabulka uvádí přehled jednotlivých znaků užitých v KČV ve srovnání s Českou fonetickou transkripcí (ČFT), Mezinárodní fonetickou abecedou (IPA) a systémem X-SAMPA
vokály
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
a a a a strofa
e ɛ E e triolet
ɪ ɪ I i lyrika
o o o o trochej
u u u u metrum
á a: a: A báseň
é ɛ: E: E cézura
í i: i: I rýmovník
ó o: o: O óda
ú u: u: U půlverš
diftongy
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
ou͡ ou͡ o_u 0 dvouverší
au͡ au͡ a_u 1 klauzule
eu͡ eu͡ e_u 2 eufonie
nazály
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
m m m m madrigal
ɱ ɱ F 6 amfibrach
n n n n rondel
ŋ ŋ N 5 blankvers
ň ɲ J N píseň
explozivy
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
p p p p poezie
b b b b balada
t t t t tercína
d d d d daktyl
ť c c T šestiverší
ď ɟ J\ D předěl
k k k k kasída
g g g g elegie
ʔ ʔ ? ʔanapest
afrikáty
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
c ʦ t_s c siciliána
ʒ ʧ d_z c Špicberky
č ʣ t_S 3 časomíra
ʒ̆ d͡ʒ ʤ 4 lučba
frikativy
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
f f f f ferekratej
v v v v versifikace
s s s s sonet
z z z z gazel
š ʃ S S verš
ž ʒ Z Z syžet
x x x x choliamb
ɣ ɣ G x Bar-Kochba
h ɦ h\ h hexametr
l l l l limerik
vibranty
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
r r r r rým
ř P\ R řádek
ř̭ r̝̊ Q\ P přízvuk
approximanty
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
j j j j jamb
slabikotvorné souhlásky
ČFTIPAX-SAMPAKČVpříklad
r= Q pentametr
l= L mlha
m= M sedmnáctiverší
n= B hymn
s= J pssst
š̥ ʃ̩ S= K pšššt
z= W bzzz
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2023 Petr Plecháč