cs| en

Databáze českých meter

Databáze českých meter
V Databázi českých meter (DČM) zpřístupňujeme metrický a strofický popis 1 689 básnických sbírek (76 699 básní) z 19. a počátku 20. století obsažených v Korpusu českého verše. V DČM lze (kromě standardních bibliografických údajů) vyhledávat a statisticky vyhodnocovat data dle: Soupis jednotlivých kategorií užitých v DČM

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2023 Petr Plecháč