cs| en

Aktuality

Úvod

Úvod
Na těchto stránkách naleznete informace o výzkumné činnosti Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, podrobný popis projektu Korpus českého verše a volně přístupné nástroje, které umožňují práci s daty v něm obsaženými.

Versologický tým vznikl na konci roku 2012 a sdružuje pracovníky zabývající se teorií verše napříč ústavními odděleními (zastoupeno je Oddělení teorie, Oddělení ediční a textologické a Oddělení pro výzkum literatury 19. století). Tým navazuje na někdejší versologický tým Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, který tvořili pracovníci tehdejšího textologického oddělení (Miroslav Červenka, Stanislava Mazáčová, Milada Chlíbcová ad., externě s týmem spolupracovala Květa Sgallová). Badatelská činnost týmu se realizuje jak formou individuálních, tak i kolektivních výzkumných projektů.

Kalendář

Události zobrazené v časovém pásmu: Středoevropský čas – Praha
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro analýzu návštěvnosti

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektů P406/11/1825 (Dějiny a teorie českého verše 19. století) a 17-01723S (Stylometrická analýza básnických textů) a s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068.
© 2024 Petr Plecháč