Petr Plecháč – Robert Kolár
KAPITOLY Z KORPUSOVÉ VERSOLOGIE

Praha: Akropolis 2017
Tato stránka obsahuje interaktivní vizualizace a zdrojová data k publikaci Kapitoly z korpusové versologie.

Symbol odkazuje k interaktivní verzi grafu z knihy, která umožnuje zobrazit konkrétní naměřené hodnoty (najetím kurzoru myši na příslušný datový bod), případně i informace o odpovídajících básnických sbírkách. Ve většině případů jsou pak připojeny nejen grafy zobrazující hodnoty řazené podle (1) básnických škol a (2) data narození autora, ale i grafy zobrazující:

(1) průměr hodnot z grafu (2) s možností vytváření klouzavých průměrů
(2) kumulativí klouzavý průměr hodnot z grafu (2)
(3) hodnoty řazené podle data vydání sbírky
(4) distribuci hodnot v dílech jednotlivých autorů přiřazených k některé z básnických škol

Symbol odkazuje k souboru se zdrojovými daty grafu ve formátu .tsv (tab-separated values). Každý řádek odpovídá jedné básnické sbírce. Struktura řádku je následující:

(1) Narozen - datum narození autora
(2) Vydáno - datum vydání sbírky
(3) Hodnota - naměřená hodnota (např. procentuální zastoupení jevu)
(4) χ2 - hodnota testového kritéria χ2 (fakultativně)
(5) φ - hodnota koeficientu φ (fakultativně)
(6) id sbírky - id sbírky v Korpusu českého verše a České elektronické knihovně
(7) Autor - jméno autora
(8) Sbírka - název sbírky

případně:

(1) Rok - datum vydání sbírky
(2) Narozen - datum narození autora
(3) Autor - jméno autora
(4) Sbírka - název sbírky
(5) Rel f(x) - relativní četnost první jevu (např. dvouslab. klauzulí v trocheji; § 3.3.2)
(6) N(x) - absolutní četnost prvního jevu
(7) Rel f(x) - relativní četnost druhého jevu (např. dvouslab. klauzulí v jambu; § 3.3.2)
(8) N(x) - absolutní četnost druhého jevu
(9) χ2 - hodnota testového kritéria χ2 (fakultativně)


Licence Creative Commons
Veškeré grafy i zdrojová data jsou volně k dispozici pod licencí CC-BY-SA. Jednotlivé grafy lze stáhnout ve formátech PNG, JPG, SVG nebo PDF prostřednictvím menu v pravém horním rohu. Při reprodukci grafů nebo využití zdrojových dat prosím citujte zdroj následujícím způsobem:

Plecháč, P. – Kolár, R. (2017). Kapitoly z korpusové versologie. Praha: Akropolis. [zdrojová data: http://versologie.cz/kapitoly]

§ 1 Versifikační systémy
§ 1.1 Ne-sylabotónické verše
§ 1.2 Sylabismus
§ 2 Základní sylabotónická metra a rozměry
§ 2.1 Trochej a jamb
§ 2.2 Základní trochejské a jambické rozměry
§ 3 Suprasegmentální jevy ve verši
§ 3.1.3-4 R-celek
§ 3.2.1 Jambický incipit: polysylabický
§ 3.2.2 Jambický incipit: monosylabický
§ 3.3.1 Ženská klauzule: lichoslabičné R-celky (trochej)
Ženská klauzule: lichoslabičné R-celky (jamb)
§ 3.3.2 Ženská klauzule: dvouslabičné a čtyřslabičné R-celky (trochej)
Ženská klauzule: dvouslabičné a čtyřslabičné R-celky (jamb)
Ženská klauzule: asociace s typem metra (JT3) (JT4) (JT5) (JT6)
§ 3.3.3 Ženská klauzule: kombinace v rýmech (trochej)
Ženská klauzule: kombinace v rýmech (jamb)
§ 3.4.1 Mužská klauzule: lichoslabičné R-celky (trochej)
Mužská klauzule: lichoslabičné R-celky (jamb)
§ 3.4.2 Mužská klauzule: tříslabičné a čtyřslabičné R-celky (trochej)
Mužská klauzule: tříslabičné a čtyřslabičné R-celky (jamb)
Mužská klauzule: asociace s typem metra (JT3) (JT4) (JT5) (JT6)
Mužská klauzule: asociace s realizací incipitu (JT3) (JT4) (JT5) (JT6)
§ 3.4.3 Ženská klauzule: kombinace v rýmech (trochej)
Ženská klauzule: kombinace v rýmech (jamb)
§ 4 Segmentální jevy a morfologická rovina ve verši
§ 4.1 Vokalická kvantita (trochej: OČ dle sbírky)
Vokalická kvantita (trochej: OČ dle ProKop)
Vokalická kvantita (jamb: OČ dle sbírky)
Vokalická kvantita (jamb: OČ dle ProKop)
Vokalická kvantita (j. incipit: OČ dle sbírky)
Vokalická kvantita (j. incipit: OČ dle ProKop)
§ 4.2.1 Předložková spojení začínající na W-pozici (trochej: OČ dle sbírky)
Předložková spojení začínající na W-pozici (trochej: OČ dle ProKop)
Předložková spojení začínající na W-pozici (jamb: OČ dle sbírky)
Předložková spojení začínající na W-pozici (jamb: OČ dle ProKop)
Předložková spojení začínající na W-pozici (j. incipit: OČ dle sbírky)
Předložková spojení začínající na W-pozici (j. incipit: OČ dle ProKop)
Předložky x kvantita
§ 4.2.2.1 Předložková spojení začínající na S-pozici: Počet slabik
§ 4.2.2.2 Předložková spojení začínající na S-pozici: Těsnost syntaktického vztahu
§ 5 Rytmický styl
§ 5.1.1 Mužský jamb: 2D → 3D zobrazení
§ 5.1.2 Schéma vývoje rytmického stylu
§ 5.2 Úspěšnost atribuce